Temat: Transport

3, 75 mld zł na inwestycje drogowe w jedenastu województwach

  • Podatki, opłaty, akcyza. Rząd ma plan dzięki dodatkowe miliardy
  • Polska gospodarka pod lupą amerykańskiej filii. Jest decyzja
  • "Szansa gwoli polskich przedsiębiorców". Premier o obietnicy szefa chińskiego rządu
  • "Około 20 miliardów" dzięki początek. Wicepremier: pieniądze istnieją zabezpieczone
  • Miliardy na obietnice PiS-u jeszcze w naszym roku. Finansowanie "tajemnicą minister finansów"

Ponad 3, 75 miliardów złotych - tyle wynosi łączny nakład pieniężny zatwierdzonych przez resort infrastruktury i budownictwa programów inwestycji drogowych na najbliższe okres.

Chodzi m. in. o inweztycje związane spośród budową autostrad, prowadzeniem zadań przygotowawczych do budowy szos ekspresowych, budową obwodnic jak i również rozbudową istniejących odcinków szos krajowych.

Jak poinformował resort, zadania te posiadają poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, dzięki modernizacji szos, w szczególności przebudowie skrzyżowań, budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

Inwestycje będą wykonywane w ośmiu województwach:

Prawie 135 km nowych dróg do końca roku. Oto lista

Województwo lubelskie

1. Kolaudacja przebiegu DK 74 poprzez miejscowość Szczebrzeszyn

Inwestycja mieści budowę drogi po świeżym śladzie o długości trzech, 9 km, budowę skrzyżowań w miejscu „wyłączenia” świeżego przebiegu DK 74 wraz z przebiegu istniejącego oraz po miejscu jego „włączenia” do przebiegu istniejącego DK 74. Przebudowane zostaną również kosztowny innych kategorii na odcinkach włączeń do DK 74, zbudowane drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny po obu stronach nowego odcinka DK 74, odwodnienia DK 74, kanał technologiczny oraz nowa infrastruktura do ruchu pieszych. Przeprowadzony zostanie też zbiór działań modernizacyjnych, w tymże poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu drogowego m. in. poprzez budowę oświetlenia i zrobienie oznakowania oraz budowę sprzętów ochrony środowiska, w poniższym ekranów przeciwhałasowych.

Okres adaptacji robót: 2024 - 2025 r.

2. Rozszerzenie DK 74 na odcinku Frampol – Gorajec

Inwestycja obejmuje wzmocnienie prawdziwej konstrukcji nawierzchni drogi do odwiedzenia przenoszenia obciążeń 115 kN/oś, poszerzenie jezdni do 7 m. Wykonana zostanie również korekta wysokościowa niwelety miły, remont istniejących obiektów mostowych, przebudowa istniejących przepustów, skrzyżowań, korekta łuków poziomych, rekonstrukcja istniejącego chodnika oraz budowa nowego, a także przeprowadzenie nowej zatoki autobusowej i budowa kanału technologicznego.

Okres realizacji robót: 2018 - 2020 r.

3. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów

Wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 83 km wraz z siecią dróg dojazdowych. Zbudowanych będzie również 5 węzłów drogowych (Kąkolewnica, Radzyń Podlaski Północ, Radzyń Podlaski Południe, Borki, Firlej), MOP-y, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska. Budowane i przebudowane zostaną wyposażenia infrastruktury zewnętrznej kolidującej wraz z drogą.

Okres realizacji robót: 2022 – 2024 r.

4. Struktura obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego po ciągu drogi nr S17

Inwestycja polega na budowie odcinka drogi ekspresowej S17 będącego obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego w województwie lubelskim.

Zakres prac budowlanych mieści budowę o długości 9, 58 km w przeciągu drogi nr 17. Na dodatek wykonane zostaną 2 węzły drogowe: Tomaszów Północ i Tomaszów Południe, drogi na rzecz obsługi przyległego terenu, wraz z wyposażeniem w urządzenia ochrony ruchu, ochrony środowiska, obiektów inżynierskich, zbudowane i przebudowane urządzenia infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą.

Przewidywane lata realizacji inwestycji po systemie Projektuj i Buduj: 2017 – 2021 r.

5. Budowa mostu przez rzekę Wieprz po ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Łęczna

Inwestycja ma na zamysle zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników za pośrednictwem wybudowanie nowego mostu dostosowanego do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A.

Inwestycja obejmuje budowę mostu razem z odcinkiem drogi rodzimej o długości 200 m.

Okres realizacji robót: 2020 - 2021 r.

Źródło: mib. gov. pl/ Plan inwestycji drogowych - część 1

Województwo Mazowieckie

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK 57 w miejscowości Maków Mazowiecki

Celem inwestycji wydaje się być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 57 po miejscowości Maków Mazowiecki, w którym miejscu powstanie ciąg pieszo-rowerowy w odcinku DK 57 na temat długości 582 metrów.

Okres realizacji robót: 2017 r.

"To cyrk na skrzydłach". Skądże będą latać Polacy?

2. Rozbudowa drogi krajowej numer 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło

Rozbudowany pozostanie odcinek drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło. Inwestycja mniema też przebudowę istniejących jak i również budowę nowych ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych, oraz przebudowę skrzyżowań i przepustów. Przebudowane zostaną istniejące i zbudowane nowe zatoki autobusowe oraz wykonany kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

Okres realizacji robót: 2020 – 2022 r.

3. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki

Inwestycja polega na budowie autostrady A2 o długości 14, 8 km od dokończenia węzła „Lubelska”, usytuowanego we wsi Majdan koło Wiązownej. Następnie autostrada przebiegnie w wschód, przecinając istniejącą ścieżkę krajową nr 2 ze stolicy do Mińska Mazowieckiego odrobinę na południe od Halinowa, gdzie powstanie węzeł „Konik”. Dalej autostrada przetnie linię kolejową z Warszawy do Mińska i omijając od momentu północy zabudowę wsi Dębe Wielkie włączy się po oddaną w 2012 r. autostradową obwodnicę Mińska Mazowieckiego.

Okres realizacji robót: 2017 – 2020 r.

4. Budowa autostrady A2 Warszawa – wschodnia granica państwa

Inwestycja polega na budowie autostrady A2 o długości 35, 99 km, która będzie przebiegała przez powiaty: miński, węgrowski i siedlecki a także gminy: Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Siedlce i Skórzec.

Okres realizacji robót: 2018 – 2024 r.

Województwo opolskie

1. Przebudowa przepustu drogowego w Sieronowicach

Inwestycja zakłada przebudowę przepustu drogowego przy ciągu drogi krajowej nr 88 w miejscowości Sieroniowice. W ramach zadania przebudowany zostanie przepust pod drogą krajową.

Okres wykonania robót: 2018 r.

2. Budowa mostu przy Zawadzie

Inwestycja zakłada budowę mostu przez rzekę Jemielnica w ciągu miły krajowej 45 w miejscowości Zawada. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mostu, będącego obecnie w podłym stanie technicznym, przez skład nowego mostu o zwiększonej nośności.

Okres realizacji robót: 2020 r.

3. Budowa mostu po Zawadzie II

Inwestycja zakłada budowę mostu przez strumień bez nazwy podczas miły krajowej nr 45 przy miejscowości Zawada. W obrębie zadania wybudowany zostanie oryginalny most, po którym poprowadzony zostanie nowy odcinek miły krajowej o długości dwie stówy metrów. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mostu, będącego obecnie w złym stanie technicznym, przez budowę nowego mostu o zwiększonej nośności.

Okres wykonania zadania: 2020 r.

4. Budowa mostu po Mochowie

Inwestycja zakłada skład mostu przez rzekę Osobłoga na trasie nr 40 w miejscowości Mochów. Po ramach zadania wybudowany zostanie most, po którym poprowadzony zostanie odcinek trasy. Zamysłem inwestycji jest zapewnienie ochrony użytkownikom mostu, będącego aktualnie w złym stanie technicznym, przez budowę nowego mostu o zwiększonej nośności.

Okres realizacji robót: 2019 – 2020 r.

5. Budowa obwodnicy Myśliny

Inwestycja polega dzięki budowie obwodnicy miejscowości Myślina w ciągu drogi rodzimej nr 46 o długości 3, 15 km. Docelowo obwodnica będzie stanowić kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia jak i również całościowo będzie pełnić funkcje obwodnicy miast: Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie użyteczny i bezpieczny odcinek na temat łącznej długości 9, sześć km.

Okres adaptacji zadania: 2018 - 2021 r.

Podłoże: mib. gov. pl/ Zamiar inwestycji drogowych - część 1

Województwo warmińsko-mazurskie

1. Budowa mostu w Skomętnie Wielkim

Inwestycja zakłada budowę mostu przez rzekę Kalinkę na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Skomętno Wielkie. W zakresie inwestycji zbudowany zostanie most wraz wraz z odcinkiem drogi krajowej o długości 60 metrów. Jednocześnie rozebrany zostanie most krótkotrwały.

Realizacja robót: 2019 r.

Powstaną trzy nowe odcinki drogi ekspresowej. Połączą północ i południe Europy

Województwo Wielkopolskie

1. Bezpieczniej w Rokoszy i Spławie

Inwestycja obejmuje dwa odcinki trasy nr 92 pomiędzy 29, 050 km – 29, 550 km i 37, 453 km – 37, 493 km. W obrębie zadania wybudowane zostaną pasy lewoskrętne wraz z wyspami kanalizującymi ruch. Ponadto przy miejscowości Spławie przebudowane pozostaną zatoki autobusowe wraz z prowadzącymi do nich chodnikami.

Lata realizacji robót: 2017 – 2018 r.

2. Rozbudowa drogi krajowej nr 22

Inwestycja zakłada rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje - granica regionu wielkopolskiego/pomorskiego. Podniesiona zostanie nośność nawierzchni. Zamontowane zostaną płoty i bariery ochronne, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu dzięki drodze krajowej.

Lata realizacji robót: 2021 – 2022 r.

Województwo podkarpackie

1. Budowa mostu w Stefkowie

Inwestycja zakłada budowę mostu przez struga w trakcie drogi krajowej nr 84 w miejscowości Stefkowa.

Lata realizacji robót: 2019 – 2020 r.

Włoski problem z parkowaniem. Srogie sankcje za rezerwację miejsc

Inwestycja zakłada budowę mostu poprzez rzekę Stara Wisznia w ciągu drogi krajowej Numer 94 w miejscowości Duńkowice. Most będzie miał 100 metrów długości.

Lata realizacji robót: 2019 – 2020 r.

Województwo łódzkie

1. Bezpieczniej w Poddębicach

Inwestycja przy miejscowości Poddębice obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z kilkoma drogami. Ma na celu udoskonalenie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zapewnienie lepszej czytelności skrzyżowania kilku dróg lokalnych z drogą krajową oraz spowolnienie ruchu.

Lata realizacji robót: 2018 – 2019 r.

Województwo zachodniopomorskie

1. Budowa drogi na odcinku Bobolice – Szczecinek

Inwestycja zakłada budowę drogi S11 na odcinku Bobolice – Szczecinek. Polega ona na budowie drogi ekspresowej S11 w województwie zachodniopomorskim o długości 24, 5 km.

Celem lokaty jest zwiększenie dostępności gospodarczej i komunikacyjnej regionu, poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Lata realizacji robót: 2022 – 2025 r.

cypr wprowadza dwie strefy czasowe

Cypr wprowadza dwie strefy czasowe

Cypr po raz pierwszy w swojej historii podzieli kraj w dwie strefy czasowe. Pod koniec października Grecy cypryjscy przejdą na czas zimowy, a Turcy cypryjscy zostaną tuż przy czasie letnim.…...

Czytać..
cena ropy blisko 52 USD za baryłkę, OPEC przygotowany do spotkania  Surowce

Cena ropy blisko 52 USD za baryłkę, OPEC przygotowany do spotkania Surowce

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną o ponad jednej proc. i zbliżają się do 52 dolarów za baryłkę. Kraje OPEC będą już przygotowane do spotykania w Wiedniu…...

Czytać..
biedronka zmaga się z deficytem ludzi do pracy

Biedronka zmaga się z deficytem ludzi do pracy

Portugalski właściciel Biedronki weseli się z coraz lepszych wyników finansowych największej po Polsce sieci dyskontów jak i również planuje kolejne inwestycje. Jednakże w końcu przyznał, hdy firma ma problem z pozyskiwaniem…...

Czytać..
12 listopada wolny od pracy. Sejm zadecydował o handlu

12 listopada wolny od pracy. Sejm zadecydował o handlu

Zakupy, podróż, wizyta w przychodni. Kto świętuje w poniedziałek? Zakupy 12 listopada. Jest decyzja największej necie w Polsce Przychodnie, szpitale, apteki, szkoły. Kto świętuje w poniedziałek? 12 listopada…...

Czytać..
11 miliardów złotych na budowę polskich dróg

11 miliardów złotych na budowę polskich dróg

Rząd chce wybudować 180 km nowych dróg o ceny ponad 11 miliardów zł, z czego 5 milionów złotych to wsparcie wraz z Unii Europejskiej. W Ministerstwie Rozwoju podpisano w poniedziałek umowy w sprawie…...

Czytać..

Szukaj

Kategoria